Korbat Species Weapons

Here are all of the available weapons for the Korbat species.

<- Back to List of Species


Full Korbat Armour

Golden Korbat Charm

Korbat Chestplate

Korbat Ear Shields

Korbat Helmet

Korbat Power Blaster

Korbat Sword

Korbat Tail Spike

Korbat Whip

Korbat Wing Armour

Korbat Wing Blade

Korbat Wing Guards

Silver Korbat Amulet

Super Sharp Korbat Boots